Συχνές ερωτήσεις

συχνές ερωτήσεις

Τι σημαίνει Σύγχρονες Μέθοδοι Επισκευής Σωλήνων Χωρίς Σκάψιμο;

Σημαίνει την επισκευή ραγισμένων ή ακόμα και σπασμένων σωλήνων αποχέτευσης και υδρορροών εσωτερικά, χωρίς να χρειαστεί να σκάψουμε για να βγάλουμε τον σωλήνα και να βάλουμε καινούριο. Στο εσωτερικό τοίχωμα των σωλήνων επιστρώνεται εποξική ρητίνη με διάφορες μεθόδους, η οποία στεγανοποιεί πλήρως τον σωλήνα και καλύπτει όλα τα ανοίγματα και σπασίματα που έχει.

Τι υλικό χρησιμοποιείται στην εσωτερική επισκευή σωλήνων;

Το υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στην εσωτερική επισκευή των σωλήνων αποχέτευσης και υδρορροών, είναι η εποξική ρητίνη. Η εποξική ρητίνη έχει άριστη πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, υψηλή αντοχή στην υγρασία και τις καταπονήσεις του σωλήνα, ενώ έχει κορυφαίες μηχανικές ιδιότητες.

Σε ποιους σωλήνες εφαρμόζεται εσωτερική επισκευή;

Οι σύγχρονοι μέθοδοι επισκευής και στεγανοποίησης σωλήνων Χωρίς Σκάψιμο με εποξική ρητίνη, εφαρμόζονται σε όλους τους σωλήνες αποχέτευσης (ακόμα και σε πατοσίφωνα) και σε σωλήνες υδρορροής (ακόμα και σε μέγεθος 6Χ10 εκ.), καθώς και σε σωλήνες πισίνας. Δε μπορεί να εφαρμοστεί σε σωλήνες ύδρευσης ή θέρμανσης.

συχνές ερωτήσεις

Γίνεται επισκευή με εποξική ρητίνη σε όλα τα υλικά σωλήνων;

Η επισκευή χωρίς σκάψιμο με εποξική ρητίνη γίνεται σε όλα τα υλικά σωλήνων αποχετεύσεων, υδρορροών και σε σωλήνες πισίνας, όπως: σωλήνες από PVC, πήλινους, τσιμεντένιους και μαντεμένιους σωλήνες, σωλήνες γαλβανιζέ, σωλήνες από μολύβι και από αμίαντο.

συχνές ερωτήσεις

Ποιες είναι οι σύγχρονες μέθοδοι επισκευής σωλήνων αποχέτευσης και υδρορροής χωρίς σκάψιμο;

  • Brush Coating : Η εποξική ρητίνη με την χρήση μιας βούρτσας αλείφεται στο εσωτερικό τοίχωμα, κατά μήκος του σωλήνα και τον στεγανοποιεί. 
  • Liner : Η πρώτη σύγχρονη τεχνική που εφαρμόστηκε στα υδραυλικά. Ιδανική λύση για πήλινους σωλήνες. Με την τεχνική Liner, δεν χρειάζεται να σκάψουμε για να αντικαταστήσουμε τον σωλήνα. Με την βοήθεια της εποξικής ρητίνης δημιουργείται ένας δεύτερος στεγανός σωλήνας ο οποίος εισάγεται μέσα στον παλιό σωλήνα.
  • Spray Coating : Η πιο σύγχρονη και ευέλικτη τεχνική. Η εποξική ρητίνη επιστρώνεται στο εσωτερικό του σωλήνα με ψεκασμό, σε όσες στρώσεις απαιτούνται για την στεγανοποίηση. Το σπρέι, μας δίνει την δυνατότητα να επέμβουμε με ευκολία σε πολλές περισσότερες περιπτώσεις, από ότι με τις προηγούμενες δύο τεχνικές.
συχνές ερωτήσεις
Επίστρωση εποξικής ρητίνης με Brush Coating

Τι είναι το Brush Coating;

Το Brush coating είναι μία από τις σύγχρονες μεθόδους επισκευής σωλήνων Χωρίς Σκάψιμο, με εποξική ρητίνη. Η επάλειψη της ρητίνης γίνεται στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα με ειδικές βούρτσες, ανάλογου διαμέτρου με τη διάμετρο του σωλήνα, για να γίνεται σωστή εφαρμογή. Η ρητίνη εφαρμόζεται σε όσες στρώσεις απαιτούνται για την στεγανοποίηση του σωλήνα. Εφαρμόζεται για σωλήνες διαμέτρου από Φ50 και πάνω.

Τι είναι το Spray Coating;

Το Spray Coating είναι η πιο σύγχρονη από τις μεθόδους επισκευής σωλήνων Χωρίς Σκάψιμο. Γίνεται επίστρωση της εποξικής ρητίνης στο εσωτερικό του σωλήνα με ψεκασμό, καλύπτοντας ακόμα και τις μικρότερες διατομές σωλήνων αποχέτευσης. Με αυτήν την μέθοδο μπορούμε να επισκευάσουμε εύκολα πολλές περισσότερες περιπτώσεις, από ότι με τις προηγούμενες δύο τεχνικές. Επισκευάζουμε όλα τα μεγέθη σωλήνων αποχέτευσης από Φ34 και πάνω, πατοσίφωνα, ταφ και τετράγωνες υδρορροές 6×10 εκ.

Τι είναι το Liner;

To Liner είναι ακόμα μια από τις σύγχρονες μεθόδους επισκευής των σωλήνων αποχέτευσης ή υδρορροής με εποξική ρητίνη. Με την τεχνική Liner, δεν χρειάζεται να σκάψουμε για να αντικαταστήσουμε τον σωλήνα. Χρησιμοποιούμε τον ήδη υπάρχοντα σωλήνα και δημιουργούμε ένα νέο σωλήνα μέσα στον παλιό. Το LINER είναι ένας μανδύας επένδυσης, ο οποίος εμποτίζεται όλος με εποξική ρητίνη 2 συστατικών. Ο εμποτισμένος μανδύας με πεπιεσμένο αέρα αναστρέφεται εσωτερικά του παλιού σωλήνα με αποτέλεσμα η ρητίνη να προσκολληθεί στα τοιχώματα του σωλήνα, δημιουργώντας ένα δεύτερο εσωτερικό σωλήνα μέσα στον ήδη υπάρχοντα. Είναι η μέθοδος επισκευής που χρησιμοποιούμε για σπασμένους πήλινους σωλήνες αποχέτευσης, τους οποίους συναντάμε σε όλες τις παλιές κατασκευές.

Ποια η διαφορά του Brush Coating από το Spray Coating;

Και οι δύο μέθοδοι αφορούν στην επισκευή σωλήνων αποχέτευσης και υδρορροής Χωρίς Σκάψιμο. Στο Brush Coating χρησιμοποιείται βούρτσα διαμέτρου ίση με τη διάμετρο του σωλήνα για την επάλειψη των τοιχωμάτων με ρητίνη, η οποία μπορεί να καλύψει βαθιές ρωγμές και ανοίγματα του σωλήνα. Στο Spray Coating, από την άλλη, γίνεται επίστρωση της ρητίνης με ψεκασμό, καλύπτει αποτελεσματικότερα τα ανοίγματα σε γωνίες ή βαθύτερα σε ΤΑΦ. Επίσης με το spry coating μπορούμε να επισκευάσουμε και σωλήνες μικρότερης διατομής, όπως τα πατοσίφωνα, καθώς και τετράγωνες υδρορροές. Εμείς έχουμε την δυνατότητα εφαρμογής και των δύο μεθόδων σε μία εργασία επισκευής.

Ποια η διαφορά του Coating από το Liner;

Το Coating (είτε το Brush , είτε το Spray) είναι επάλειψη του εσωτερικού του σωλήνα με εποξική ρητίνη, το οποίο χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις επισκευής σωλήνων αποχέτευσης και υδρορροών, με εγγύηση εργασίας 10 έτη. Το Liner είναι η δημιουργία ενός νέου σωλήνα εποξικής ρητίνης μέσα στον ήδη υπάρχοντα παλιό σωλήνα, χρησιμοποιείται κυρίως σε οριζόντιους πήλινους, τσιμεντένιους ή από αμίαντο σωλήνες αποχέτευσης και υπάρχει εγγύηση εργασίας 30 έτη.

Από πού γίνεται η επισκευή των σωλήνων;

Ανάλογα με την εργασία, είναι διαφορετικές και οι είσοδοι από όπου γίνεται η επισκευή. Στη μέθοδο LINER η επισκευή γίνεται από το φρεάτιο του πεζοδρομίου ή το φρεάτιο στο εσωτερικό του κτηρίου. Στη μέθοδο COATING η επισκευή γίνεται συνήθως από τη ταράτσα του κτηρίου ή από τον εξαερισμό της αποχέτευσης ή της υδρορροής. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις , λόγω πολλών γωνιών του σωλήνα ή λόγω οριζόντιου σωλήνα, όπου για την επισκευή θα χρειαστεί να βγει και να ξαναμπεί η λεκάνη ή το σιφόνι του νεροχύτη μιας οικίας. Τέλος, η επισκευή στο σιφώνι του δαπέδου γίνεται από το σχαράκι στο πάτωμα του μπάνιου.

Υπάρχει περίπτωση να μη μπορεί να πραγματοποιηθεί εσωτερική επισκευή του σωλήνα;

Όπως και σε όλες τις επισκευές, έτσι και στην εσωτερική επισκευή σωλήνων αποχέτευσης και υδρορροής υπάρχει περίπτωση να μη μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις σύγχρονες τεχνικές. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν κυρίως οριζόντιους σωλήνες, οι οποίοι έχουν υποστεί πολλή μεγάλη καθίζηση. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται ο παραδοσιακός τρόπος επισκευής δηλ. με σκάψιμο και αντικατάσταση σωλήνα.

Πόση διάρκεια ζωής έχει ένας σωλήνας που έχει επισκευαστεί με εποξική ρητίνη;

Ο χρόνος ζωής ενός σωλήνα ο οποίος έχει επαλειφθεί με εποξική ρητίνη, είναι μερικές δεκαετίες. Όπως όμως συμβαίνει και σε όλες τις κατασκευές, έτσι και σε αυτή τη περίπτωση υπάρχουν παράγοντες που θα επηρεάσουν την συνολική διάρκεια ζωής της εποξικής ρητίνης, όπως: το υλικό κάτω από την εποξική ρητίνη, η χρήση που γίνεται στο σωλήνα από τα λύματα και ο τρόπος συντήρησης του σωλήνα.

Δείτε και στο παρακάτω βίντεο συνοπτικά τις απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις σας:

Εμείς στο www.o-ydravlikos.gr χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές για τον εντοπισμό και επισκευή κάθε είδους βλάβης στους σωλήνες αποχέτευσης, υδρορροών ή πισίνας. Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο Youtube για να δείτε αναλυτικά όλες τις τεχνικές μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για να σας δώσουμε προσφορά, στο τηλέφωνο

ή στείλτε μας μήνυμα :

Τον Υδραυλικό στηρίζει Ο Μάστορας
Τον o-ydravlikos.gr τον στηρίζει omastoras.gr

Διαβάστε σχετικά ...

Αφήστε μια απάντηση