Επισκευή ή αντικατάσταση υδρορροής

επισκευή υδρορροής

Οι υδρορροές έχουν συνήθως ημικύκλια ή τετράγωνη διατομή και συνδέονται με έναν σωλήνα αποστράγγισης. Σκοπός τους είναι η άμεση απομάκρυνση των βρόχινων ή άλλων νερών από τις οροφές, τους τοίχους και τα θεμέλια ενός κτιρίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση που προκαλεί το νερό σε αυτά τα σημεία.

Η συστηματική συντήρηση της υδρορροής είναι απαραίτητη για την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η υγρασία και στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου αλλά και στις εσωτερικές, αν το νερό εμποτίζει τις επιφάνειες για πολύ χρόνο. Το κόστος μετέπειτα επισκευής των ζημιών που προκαλεί μια υδρορροή που δεν λειτουργεί σωστά μπορεί να είναι μεγάλο.

Οι συνήθεις επισκευές που γίνονται κατά τον έλεγχο είναι η αλλαγή των συνδέσεων του σωλήνα αποστράγγισης, όπου μπορεί να έχουν σπάσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σπασμένα υποστηρίγματα όπου αλλάζουν τη κλίση των υδρορροών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή ρήση και να εμποδίζεται η σωστή αποστράγγιση των νερών.

Το πιο σύνηθες όμως πρόβλημα είναι η συσσώρευση φύλλων και υπολειμμάτων από τις φωλιές των πουλιών που εμποδίζουν τη διέλευση του νερού με γρήγορη ροή, ειδικά μετά από μία έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να υπερχειλίζει σε αυτά τα σημεία η υδρορροή και να υπάρχουν διαρροές σε πολλά σημεία στους τοίχους.

Ο o-ydravlikos.gr διαθέτει έμπειρους τεχνικούς όπου μπορούν να κάνουν τον έλεγχο, τη συντήρηση ακόμη και την αντικατάσταση της υδρορροής σας. Όπου χρειαστεί γίνεται επισκευή, όπως η αλλαγή στηριγμάτων, τοποθέτηση σχαρών για τα φύλλα και άλλους ρύπους καθώς και συγκόλληση τρυπών ή ρωγμών. Σε περιπτώσεις μεγάλης φθοράς και πολλών ρωγμών μπορεί να συσταθεί η ολική αντικατάστασή της.

Τον Υδραυλικό στηρίζει

Ο Μάστορας

Διαβάστε σχετικά ...

Αφήστε μια απάντηση