Υδρορροές: τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε

Υδρορροές και η σημασία της καλής λειτουργίας τους

Οι Υδρορροές είναι το υδραυλικό σύστημα που απομακρύνει το νερό της βροχής από τις κεραμοσκεπές, τις ταράτσες, τα μπαλκόνια, τις αυλές και γενικά από τις εξωτερικές επιφάνειες μιας οικοδομής. Βοηθούν στο να μη λιμνάζει το νερό στις οριζόντιες εξωτερικές επιφάνειες και να μην προκαλούνται ζημιές από την διάβρωση του νερού, οι οποίες μπορεί να είναι σοβαρές.

Οι υδρορροές αποτελούνται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το στόμιο, από το οποίο μπαίνει το νερό μέσα στο σύστημα της υδρορροής. Το δεύτερο είναι ο σωλήνας μεταφοράς του νερού, στο επιθυμητό μέρος. Συνήθως προκαλείται πρόβλημα, όταν το στόμιο της υδρορροής βουλώσει. Έτσι το ανεπιθύμητο νερό δεν απομακρύνεται και λιμνάζει ή απομακρύνεται με πολύ αργό ρυθμό. Τα υλικά που φράζουν το στόμιο της υδρορροής είναι φύλλα, σκουπίδια, πέτρες ή κομμάτια από σοβά ή τσιμέντο που μπορεί να έχουν αποκολληθεί και να μην έχουν απομακρυνθεί έγκαιρα.

Τα σκουπίδια αυτά μπορεί να προχωρήσουν και στο εσωτερικό της υδρορροής και να φράξουν τον σωλήνα απομάκρυνσης του νερού. Γι αυτό τον λόγο τοποθετούμε ειδικό κάλυμμα στο στόμιο (σχάρα) ώστε να εμποδίζει την είσοδό τους, αλλά να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του νερού μέσα από αυτό.

Τα σημεία στις υδρορροές που πρέπει να προσέξετε

 1) Η θέση του στομίου της υδρορροής: Το στόμιο πρέπει να βρίσκεται σε ιδανική απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από το πεζούλι της βεράντας ή το στηθαίο της ταράτσας ή οποιοδήποτε τοιχίο. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται το φράξιμο του στομίου από φύλλα ή άλλα σκουπίδια που έχουν την τάση να συσσωρεύονται στην άκρη του τοιχίου.

2) Το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα στο στόμιο να είναι από μολυβδόφυλλο και όχι από μόλυβδο. Έτσι θα αποφύγετε ανεπιθύμητες ρωγμές

3) Το επόμενο μέρος που μπορεί να σας προκαλέσει πρόβλημα είναι το σημείο που η υδρορροή είναι οριζόντια, όπως είναι τα κανάλια στις κεραμοσκεπές. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια μικρή κλίση για να φεύγουν τα νερά, αλλά είναι ευάλωτο μέρος για την συσσώρευση σκουπιδιών και πρέπει να καθαρίζονται συχνά.

4) Αν ο σωλήνας μεταφοράς του νερού έχει πολλές γωνίες τότε μπορεί να προκληθεί πρόβλημα. Το νερό καθυστερεί να φύγει από αυτόν με συνέπεια να υπάρξει έστω και προσωρινή συσσώρευσή του και τα σκουπίδια μπορούν εύκολα να φράξουν την ελεύθερη ροή.

5) Τέλος αν η υδρορροή είναι κοντά σε μια πόρτα. Για παράδειγμα στο μπαλόνι όπου η υδρορροή μπορεί να είναι κοντά στο παράθυρο (είσοδος, έξοδος). Συνήθως υπάρχει και ένα πεζούλι δίπλα στο παράθυρο, σε λίγο πιο ψηλό ύψος από την υδρορροή. Το νερό θα δυσκολευτεί ή θα καθυστερήσει να απομακρυνθεί. Δημιουργείται έτσι ο κίνδυνος να μαζευτούν πολλά αντικείμενα και βουλώσει η υδρορροή.

Επειδή πάντως υπάρχει περίπτωση να βουλώσει κάποια υδρορροή, κάποιος υδραυλικός μπορεί πολύ εύκολα να κάνει απόφραξη. Είναι πολύ σημαντική η εύρυθμη λειτουργία των υδρορροών και η ομαλή απομάκρυνση των υδάτων. Για κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει σε μια υδρορροή μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε κάποιον ειδικό !

Ο Υδραυλικός

Διαβάστε σχετικά ...