Καθαρισμός-επισκευή μηχανοσίφωνα

μηχανοσίφωνα

Σε κάθε στήλη αποχέτευσης, στο τελείωμά της και πριν τη σύνδεση της με το βόθρο ή τον υπόνομο, τοποθετείται ένα μεγάλο σιφώνι που ονομάζεται μηχανοσίφωνας. Η λειτουργία του μηχανοσίφωνα είναι να εμποδίζει τις εκπομπές αερίων από το εξωτερικό δίκτυο, το βόθρο ή τον υπόνομο προς το εσωτερικό δίκτυο, αποφεύγοντας την άσχημη οσμή στο εσωτερικό της οικίας μας, δηλαδή αποτελεί μια οσμοπαγίδα.

Υπάρχουν δυο ειδών μηχανοσίφωνες, ανοιχτού και κλειστού τύπου. Ο μηχανοσίφωνας πρέπει να βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο για να μπορεί να καθαριστεί ή να επισκευαστεί εύκολα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ειδικά κατά τη διάρκεια καθαρισμού των σωληνώσεων ώστε να μην ραγίσει ή σπάσει ο μηχανοσίφωνας. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση ή επισκευή και στεγανοποίηση εσωτερικά του μηχανοσίφωνα.

Εμείς στον υδραυλικό  διαθέτουμε τους κατάλληλους τεχνικούς για τον έλεγχο των σωληνώσεων αποχέτευσης και τον αποτελεσματικό καθαρισμό τους ή την επισκευή τους αν χρειάζεται. Επίσης διαθέτουμε υπηρεσία μηνιαίας συντήρησης και ελέγχου της αποχέτευσης της οικίας, του εξοχικού, του γραφείου σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες:

Τον Υδραυλικό στηρίζει

Ο Μάστορας

Διαβάστε σχετικά ...

Αφήστε μια απάντηση